Beleidsverklaring

BELEIDSVERKLARING
Kwaliteit
De bedrijfsleiding van Maex Precision – Production NV in Zonhoven heeft zich tot doel gesteld de kwaliteit van de te leveren diensten en de productiewijze te borgen en een kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO 9001 norm in te voeren, vast te leggen en effectief te houden. Door middel van dit kwaliteitsmanagementsysteem wil de bedrijfsleiding bewerkstelligen dat de diensten die door Maex Precision – Production nv worden geleverd overeenkomstig de specificatie van de opdrachtgever en conform geldende vereisten ten aanzien van actuele wet- en regelgeving zijn. 
De directie beoordeelt en verzekert de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem, zorgt voor voldoende gekwalificeerd personeel en stelt faciliteiten ter beschikking om de kwaliteit te waarborgen en de verplichtingen na te komen zoals in de norm beschreven. 
De bedrijfsleiding beoogt via een continu verbeteringsproces de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem blijvend te verbeteren.
Veiligheid, gezondheid en milieu
Veiligheid en arbeidsomstandigheden zijn belangrijke aspecten in de bedrijfsvoering. Om deze reden is een veiligheidsmanagementsysteem volgens OHSAS 18001 norm opgezet. Op basis van de risicoanalyse en -evaluatie wordt jaarlijks een actieplan opgesteld om risico’s te beperken of te beheersen. De doelstelling is om elk ongeval en/of beroepsziekte te voorkomen, de veiligheid van eigen medewerkers, maar ook die van derden te waarborgen. 
Milieu vormt een essentieel onderdeel van het beleid van Maex Precision – Production nv.  De zorg voor het milieu is geïntegreerd in de dagelijkse werkzaamheden. Wij hechten belang aan de betrokkenheid van alle personen die voor of namens Maex Precision – Production nv werkzaam zijn. Door de implementatie van een milieumanagementsysteem volgens de ISO 14001 norm streven wij naar continue verbetering van onze milieuprestaties. Daar waar toch afvalstoffen ontstaan, zullen deze steeds op een verantwoorde wijze worden afgevoerd en gerecycleerd. Dit betekent ook dat we zo min mogelijk natuurlijke grondstoffen en energie gebruiken bij de productie, verkoop en levering van onze producten.
De gezondheid van onze medewerkers staat op de eerste plaats. Daarom houden we steeds rekening met de ergonomische, veiligheidskundige en arbeids-hygiënische aspecten bij vernieuwing en vervanging van arbeidsmiddelen. De doelstelling is namelijk om het werk zo aangenaam mogelijk te maken en het ziekteverzuim daardoor zo laag mogelijk te houden.
Het voldoen aan de geldende veiligheids-, gezondheids- en milieuwetgeving en andere eisen is een basisvereiste binnen het beleid van Maex Precision – Production nv.
Onze Visie
Maex Precision-Production NV kan enkel een belangrijke speler op de markt blijven als volgende bedrijfsdoelstellingen worden nagestreefd:
altijd de beste oplossing zoeken voor iedere klant,
verkopen met een aanvaardbare marktprijs,
kwaliteitsvolle producten aanbieden,
leveren op de afgesproken leverdatum,
zo efficiënt mogelijk werken,
met een minimale impact op het milieu,
een incidentvrije werkomgeving creëren voor al onze medewerkers en contractoren.
Deze succesfactoren zijn van elkaar afhankelijk. Naast de onontbeerlijke factor Kwaliteit integreren we Gezondheid, Veiligheid en Milieu in elk aspect van onze processen en activiteiten.
Zonhoven, 26/03/2013   De bedrijfsleiding van Maex:
R. Vandereydt
Afgevaardigde bestuurder

 
Kwaliteit

De bedrijfsleiding van Maex Precision – Production NV in Zonhoven heeft zich tot doel gesteld de kwaliteit van de te leveren diensten en de productiewijze te borgen en een kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO 9001 norm in te voeren, vast te leggen en effectief te houden. Door middel van dit kwaliteitsmanagementsysteem wil de bedrijfsleiding bewerkstelligen dat de diensten die door Maex Precision – Production nv worden geleverd overeenkomstig de specificatie van de opdrachtgever en conform geldende vereisten ten aanzien van actuele wet- en regelgeving zijn.
De directie beoordeelt en verzekert de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem, zorgt voor voldoende gekwalificeerd personeel en stelt faciliteiten ter beschikking om de kwaliteit te waarborgen en de verplichtingen na te komen zoals in de norm beschreven. De bedrijfsleiding beoogt via een continu verbeteringsproces de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem blijvend te verbeteren.

Veiligheid, gezondheid en milieu

Veiligheid en arbeidsomstandigheden zijn belangrijke aspecten in de bedrijfsvoering. Om deze reden is een veiligheidsmanagementsysteem volgens OHSAS 18001 norm opgezet. Op basis van de risicoanalyse en -evaluatie wordt jaarlijks een actieplan opgesteld om risico’s te beperken of te beheersen. De doelstelling is om elk ongeval en/of beroepsziekte te voorkomen, de veiligheid van eigen medewerkers, maar ook die van derden te waarborgen.
 
Milieu vormt een essentieel onderdeel van het beleid van Maex Precision – Production nv.  De zorg voor het milieu is geïntegreerd in de dagelijkse werkzaamheden. Wij hechten belang aan de betrokkenheid van alle personen die voor of namens Maex Precision – Production nv werkzaam zijn. Door de implementatie van een milieumanagementsysteem volgens de ISO 14001 norm streven wij naar continue verbetering van onze milieuprestaties. Daar waar toch afvalstoffen ontstaan, zullen deze steeds op een verantwoorde wijze worden afgevoerd en gerecycleerd. Dit betekent ook dat we zo min mogelijk natuurlijke grondstoffen en energie gebruiken bij de productie, verkoop en levering van onze producten.

De gezondheid van onze medewerkers staat op de eerste plaats. Daarom houden we steeds rekening met de ergonomische, veiligheidskundige en arbeids-hygiënische aspecten bij vernieuwing en vervanging van arbeidsmiddelen. De doelstelling is namelijk om het werk zo aangenaam mogelijk te maken en het ziekteverzuim daardoor zo laag mogelijk te houden.

Het voldoen aan de geldende veiligheids-, gezondheids- en milieuwetgeving en andere eisen is een basisvereiste binnen het beleid van Maex Precision – Production nv.

Onze Visie

Maex Precision-Production NV kan enkel een belangrijke speler op de markt blijven als volgende bedrijfsdoelstellingen worden nagestreefd:

altijd de beste oplossing zoeken voor iedere klant,
verkopen met een aanvaardbare marktprijs,
kwaliteitsvolle producten aanbieden,
leveren op de afgesproken leverdatum,
zo efficiënt mogelijk werken,
met een minimale impact op het milieu,
een incidentvrije werkomgeving creëren voor al onze medewerkers en contractoren.

Deze succesfactoren zijn van elkaar afhankelijk. Naast de onontbeerlijke factor Kwaliteit integreren we Gezondheid, Veiligheid en Milieu in elk aspect van onze processen en activiteiten.


Zonhoven, 26/03/2013   R. Vandereydt Afgevaardigde bestuurder